CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0473.05.36.66(101 -> 121)
Email: cskh@apaxenglish.com